کمک به ایستگاه صلواتی و هدیه غدیر

تا روز عید غدیر فرصت باقیست ...

17

ثانیه

19

دقیقه

21

ساعت

-27

روز

پیام سیستم

به حمدالله با شمارکت شما خیرین محترم، هزینه اطعام روز غدیر تکمیل شد و حال می توانید در تامین هزینه ایستگاه های صلواتی و هدایا در مهمانی روز غدیر اقدام نمایید

کمک به هزینه ها عید غدیر

با هر توان مالی می توانید در این طرح شرکت کنید

3000

تعداد کل

321

پرداخت شده

100/000 تومان

هزینه هر پک

لطفا تعداد مورد نظر را انتخاب کنید

+

-

پرداخت اینترنتی